Privatumo politika

Sužinokite, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės www.esun.lt interneto svetainėje ir ką su šia informacija darome.

Duomenų valdytojas (toliau – mes, mūsų) – UAB „Energija plius“, įmonės kodas: 145307122; Adresas: Nepirių g. 22, Kaltanėnai, LT-18239 Švenčionių r.; el.paštas: info@esun.lt; tel.nr: +370 685 48 399. Užklausas, skundus, prašymus ir (arba) atsiliepimus (toliau – Užklausa), Jūs galite pateikti nurodytais kontaktais arba mūsų interneto svetainėje (www.esun.lt).

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę (www.esun.lt), siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Registruotų lankytojų duomenys

Jeigu registruojatės mūsų svetainės skyriuje Gauti Pasiūlymą, paprašysime Jūsų atsakyti į keletą klausimų susijusių su Jūsų namo(šildomu plotu, energetine klase, šildymo poreikiais ir pan.) ir palikti savo asmeninę informaciją(vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, miestą) tuo tikslu, kad galėtume su jumis susisiekti ir pateikti asmeninį pasiūlymą pagal Jūsų individualius poreikius.

Jeigu siunčiate užklausas naudodami kontaktų formą skyriuje Kontaktai, prašysime pateikti vardą, miestą, el.pašto adresą ir telefono numerį.

Mes naudojame slapukus(angl. “Cookies”) savo svetainėje

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Sužinokite daugiau apie slapukų politiką čia.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Paprastai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs pateikiate Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: užpildydami formą „Gauti Pasiūlymą“, parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami į mūsų klientų aptarnavimo skyrių (tel. nr: +370 685 48 399)

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus. Maksimalus duomenų saugojimo terminas 2 metai nuo Jūsų Užklausos gavimo dienos.
Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis ištrinsime iš savo duomenų bazės.
Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, klientų kontaktų centro operatoriaus paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.
Jūsų duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes, išskytus Mūsų interneto svetainėje statistinius duomenis saugančiai mūsų partneriai Google, kurie veikia ne Europos Sąjungoje, o JAV.

Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą(BDAR). Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus(info@esun.lt). Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).
Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Naudodamiesi Mūsų interneto svetaine(www.esun.lt) Jūs sutinkate ir suprantate:

kad UAB „Energija plius“, kurio buveinės adresas Nepirių g. 22, Kaltanėnai, LT-18239 Švenčionių r., el. paštas: info@esun.lt, tel. nr.: +370 685 48 399. 2 metus nuo užklausos gavimo datos arba tol, kol nepaprašysite, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis iš savo duomenų bazes, Mes Jūsų duomenis(vardą, el.paštą, telefono numerį, miestą) naudotume tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptumėmes į Jus telefonu, elektroniniu paštu su tikslu:
• teikti Jums informaciją ir reklaminę medžiagą apie UAB „Energija plius“ teikiamas paslaugas, parduodamas prekes, naujienas;
• teikti informaciją apie vykstančius / vyksiančius UAB „Energija plius“ renginius ar projektus, kvietimus ir priminimus dalyvauti juose;
• sužinoti Jūsų nuomonę su UAB „Energija plius“ veikla susijusiais klausimais;
• teikti pasiūlymus;
• naudoti Jūsų asmeninius duomenis, Jūsų nuomonę savo tinklalapių, reklamos, rinkos tyrimų ir darbuotojų aptarnavimo kokybės efektyvumui analizuoti ir gerinti, bei kitais įmonės rinkodaros ir pardavimo tikslais. Tokiu atveju UAB „Energija plius“ naudos nuasmenintus Jūsų duomenis.

Jūs turite teisę:

• susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis;
• žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltume;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais;
• reikalauti, kad Mes ištrintume Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytume tokių duomenų tvarkymo veiksmus.

Esate informuotas (-a):

kad turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimaą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais ir įgyvendinti kitas nurodytas teises, pateikęs tokį prašyma. UAB „Energija plius“ šiame sutikime nurodytais kontaktais (el. paštu arba telefono numeriu) ir tinkamais dokumentais patvirtinus asmens tapatybę.

Esate informuotas (-a) ir suprantate, kad:

UAB „Energija plius“ tiesioginės rinkodaros tikslais informaciją tvarkys tik asmeninėms reikmėms, t.y. tiriant Mūsų darbuotojų, klientų aptarnavimo kokybę, siekiant sužinoti asmeninę nuomonę, informuojant apie teikiamas paslaugas, naujus produktus, projektus, renginius, kvietimus, pasiūlymus.

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų ir bus įtraukiami į UAB „Energija plius“ valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis visais duomenų tvarkymo klausimais šiais būdais:
Elektroniniu paštu: info@esun.lt
Skambindami telefonu: +370 685 48 399

Scroll to Top

Gaukite pasiūlymą šiandien

Užpildykite trumpą formą ir gaukite Jums pritaikytą pasiūlymą šiandien

Gaukite pasiūlymą šiandien

Užpildykite trumpą formą ir gaukite Jums pritaikytą pasiūlymą šiandien